BDSEC 7 хоног Page 2
BDSEC 7 хоног
ADB 5.03 6.56%|BDS 0.08 0.01%|AAR 256.00 14.82%|TUM -6.27 -3.75%|AIC 38.46 5.16%|APU -1.65 -0.27%|BOD 1.94 1.56%|XOC 1.00 0.93%|ERD -50.90 -5.56%|LEN -0.14 -0.44%|ADU -0.49 -0.08%|ADL 0.98 0.11%|GOV 1.69 0.80%|INV 1.00 0.03%|MNP 2.00 0.30%|TTL 75.00 1.07%|UID 61.00 4.88%|LNB 0.01 0.01%|MBW 14.19 8.43%|MIK 0.00 0.00%|ITL 0.72 0.91%|SUU 1.00 0.49%|MFC 0.07 0.10%|HRM 3.94 3.05%|MND 0.55 1.15%|VIK -0.30 -1.64%|MVO 0.00 0.00%|NEH 0.00 0.00%|RMC -0.67 -3.12%|NXE -100.00 -6.06%|SHG -0.71 -0.09%|OLL 0.98 3.84%|ERS 2,100.00 14.48%|MNS 5.00 0.26%|UYN 0.00 0.00%|MMX 0.00 0.00%|BUN 229.00 14.99%|

2020 ОНЫ 37 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 380,648,281.70 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,586,973,782,874.55 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16.898.25 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 34 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 721,160,476.81 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,599,220,687,664.08 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,057.89 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 33 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 3,053,103,275.49 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,531,331,880,461.10 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,446.15 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 32 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 465,357,055.51 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,514,410,947,985.07 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16403.43 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2020 ОНЫ 31 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,266,232,987.13 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. •2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,635,154,022,686.92 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16523.81 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.18… Цааш унших »


2020 ОНЫ 28 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 286,225,646.53 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. •2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,506,372,058,456.92 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,427.63 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.42… Цааш унших »


2020 ОНЫ 27 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,342,518,533.59 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,506,998,352,641.87 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,497.72 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 26 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 677,348,225.10 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,459,671,462,337.45 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,114.32 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 25 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 981,158,947.40 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,458,173,381,474.97 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,203.99 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 24 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 383,531,016.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,443,873,768,570.62 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,072.38 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


Page 2 of 1612345...10...Last »