BDSEC 7 хоног Page 3
BDSEC 7 хоног

2020 ОНЫ 32 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 465,357,055.51 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,514,410,947,985.07 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16403.43 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2020 ОНЫ 31 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,266,232,987.13 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. •2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,635,154,022,686.92 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16523.81 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.18… Цааш унших »


2020 ОНЫ 28 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 286,225,646.53 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. •2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,506,372,058,456.92 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,427.63 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.42… Цааш унших »


2020 ОНЫ 27 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,342,518,533.59 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,506,998,352,641.87 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,497.72 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 26 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 677,348,225.10 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,459,671,462,337.45 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,114.32 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 25 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 981,158,947.40 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,458,173,381,474.97 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,203.99 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 24 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 383,531,016.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,443,873,768,570.62 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,072.38 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2020 ОНЫ 23 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд 3 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 280,984,356.86 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,461,280,402,845.19 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,213.52 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 22 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,332,501,238.28 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,415,764,891,707.31 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 15,981.56 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 21 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 601,626,716.25 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,420,442,553,153.10 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,094.91 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


Page 3 of 1612345...10...Last »