Брокер
Брокер

Брокер

Бид харилцагч, хөрөнгө оруулагч нартаа Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагдаж буй үнэт цаасны арилжаанд зуучлах /компанийн хувьцаа, Засгийн газрын үнэт цаас, компанийн бонд, хаалттай хүрээнд санал болгож буй компанийн бонд болон хувьцаа/үйлчилгээг үзүүлж байна.
Бид харилцагчдынхаа эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан дараах брокерийн үйлчилгээг үзүүлдэг.
     Үнэт цаасны данс нээх, зөвлөгөө:
Та үнэт цаасны данс нээлгэснээр үнэт цаасны арилжаанд оролцох эрх нээгдэн Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасуудад хөрөнгө оруулах боломжтой болно.
     Онлайн брокер:
Та “онлайн брокер” үйлчилгээний тусламжтайгаар Монголын Хөрөнгийн Биржийн үнэт цаасны арилжаанд оролцохоос гадна дараах үйлчилгээг дэлхийн хаанаас ч цаг хугацааны хоцрогдолгүй, түргэн, шуурхай авах  боломжтой.
  • Дансны хуулга харах
  • Дансны ашиг/ алдагдлын тооцоолол
  • Үнэт цаасны захиалга өгөх
  • Төлбөр тооцооны дансны орлого, зарлага хийх
  • Ногдол ашгийн мөнгөө өөрийн харилцах данс руу шилжүүлэх
  • Брокероос онлайнаар харилцах
     Арилжааны танхим:
Хөрөнгө оруулагч, харилцагчиддаа тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн арилжааны танхимаар үйлчилж байна.
     Мэдээлэл, судалгаа:
Харилцагч нартаа өдөр тутмын арилжааны мэдээ, 7 хоногийн тойм зэрэг мэдээг хүргэхээс гадна хөрөнгийн зах зээл, хувьцаат компаниуд, эдийн засгийн судалгаануудыг цахим болон хэвлэмэл байдлаар хүргэж байна.
Зах зээлийн мэдээ, мэдээллийг өөрийн вэб сайтаар дамжуулан цаг алдалгүй хүргэн хөрөнгийн зах зээлийг сурталчилах, оролцогчдын цар хүрээг нэмэгдүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг байнга, идэвхитэй явуулж байна.