Засгийн газрын үнэт цаас
Засгийн газрын үнэт цаас
MNS 290.00 14.87%|MFC 0.01 0.01%|AIC 37.90 5.57%|AAR 18.00 1.20%|INV -9.00 -0.36%|MND 2.12 4.83%|LEN 0.00 0.00%|TTL -55.00 -0.91%|ITL 0.10 0.13%|GOV 6.04 3.60%|ADB 0.00 0.00%|BNG 0.00 0.00%|ERD -14.00 -2.72%|APU -0.01 -0.00%|TUM 0.01 0.01%|AAR 190.00 6.13%|MNP 0.00 0.00%|BDL 0.00 0.00%|SHG -174.00 -14.51%|VIK 0.00 0.00%|

Засгийн газрын үнэт цаас

Танилцуулга

Өрийн бичиг гэдэг нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаас гэж Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан хуанлийн нэг жил ба түүнээс богино хугацаатай өрийн бичгийг хэлнэ.

Засгийн газрын бонд гэж Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан хуанлийн нэг жилээс дээш хугацаатай өрийн бичгийг хэлнэ. Засгийн газрын бондыг нэрлэсэн үнээр гаргаж, анхдагч зах дээр арилжаагаар тогтсон үнээр худалдах ба нэрлэсэн үнээр буцаан төлнө. Засгийн газрын бонд нь дуусах хугацаа хүртэл хагас жил тутам төлөгдөх купонтой байна.

Давуу тал

Засгийн газрын аливаа өрийн бичиг, үнэт цаас нь хамгийн эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд тооцогддог ба Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуульд зааснаар татвараас чөлөөлөгдөх, мөн хоёрдогч зах зээл дээр хүүгийн алдагдалд орохгүй борлуулах, эзэмшиж буй ЗГҮЦ-ээ тендерийн баталгаа болгох, төлбөрийн баталгаа болгох зэрэг давуу талтай билээ.

Арилжаанд хэрхэн оролцох вэ

Эрхэм та ЗГҮЦ худалдан авч өөрийн хөрөнгийг эрсдэлгүй байршуулахаар шийдсэн өөрийн үнэт цаасны дансыг ашиглан авч болох ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг Холбоос хэсэгт байгаа брокертой холбогдон авна уу.

Арилжааны танхим гэдэг нь харилцагч таны хөрөнгийн зах зээлд оролцох боломжийг бүрдүүлж буй үйлчилгээ юм. Та арилжааны танхимаар үйлчлүүлсэнээр хөрөнгийн зах зээлийн мэдээ, мэдээлэл авахын зэрэгцээ мэргэжлийн эксертүүдтэй уулзаж хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө авах боломжтой. Мөн тав тухтай орчинд  шууд арилжаанд оролцон, кофе цайгаар үйчилнэ.


Нэр ISIN Symbol Жилийн хүү /%/ Хугацаа /7 хоног/ Гаргасан үнэт цаасны тоо Нэрлэсэн үнэ /төг/ Доод ханш Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Хаалтын ханш Өмнөх өдрийн хаалтийн ханш
ЗГЭБ-Б-52-275 MN00EBD10972 ZGEB-BD-10/11/15-A0002-16.25 16.25 52 2304 100 100 101.13 0 100.05 96000
ЗГХБ-Б-12-326 MNZGKHB11483 ZGEB-BL-24/11/15-A0051-0 14 12 100000 100 96.879 90 99.56 0 100
ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 16.875 156 0 100000 100000 0 0 0 0
ZGEB-BD-14/04/18-A0026-16.875 ZGEB-BD-14/04/18-A0026-16.875 ZGEB-BD-14/04/18-A0026-16.875 16.875 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-28/04/20-A0030-16.75 ZGEB-BD-28/04/20-A0030-16.75 ZGEB-BD-28/04/20-A0030-16.75 16.75 260 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 ZGEB-BD-12/05/18-A0033-16.875 16.875 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-26/05/18-A0036-16.875 ZGEB-BD-26/05/18-A0036-16.875 ZGEB-BD-26/05/18-A0036-16.875 16.875 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-27/10/18-A0069-15.8 ZGEB-BD-27/10/18-A0069-15.8 ZGEB-BD-27/10/18-A0069-15.8 15.8 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-22/12/18-A0089-15.75 ZGEB-BD-22/12/18-A0089-15.75 ZGEB-BD-22/12/18-A0089-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-11/01/19-A0095-15.75 ZGEB-BD-11/01/19-A0095-15.75 ZGEB-BD-11/01/19-A0095-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-08/02/19-A0106-15.75 ZGEB-BD-08/02/19-A0106-15.75 ZGEB-BD-08/02/19-A0106-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-22/02/19-A0112-15.75 ZGEB-BD-22/02/19-A0112-15.75 ZGEB-BD-22/02/19-A0112-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-07/03/19-A0119-15.75 ZGEB-BD-07/03/19-A0119-15.75 ZGEB-BD-07/03/19-A0119-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-18/04/19-A0138-15.75 ZGEB-BD-18/04/19-A0138-15.75 ZGEB-BD-18/04/19-A0138-15.75 15.75 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-25/04/18-A0142-15.5 ZGEB-BD-25/04/18-A0142-15.5 ZGEB-BD-25/04/18-A0142-15.5 15.5 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-07/11/17-A0172-0 ZGEB-BL-07/11/17-A0172-0 ZGEB-BL-07/11/17-A0172-0 16.995 52 0 100000 0 0 0 0 85508
ZGEB-BL-21/11/17-A0176-0 ZGEB-BL-21/11/17-A0176-0 ZGEB-BL-21/11/17-A0176-0 17 52 0 100000 0 0 0 0 85504
ZGEB-BL-05/12/17-A0180-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0180-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0180-0 17 52 0 100000 0 0 0 0 85504
ZGEB-BL-26/12/17-A0190-0 ZGEB-BL-26/12/17-A0190-0 ZGEB-BL-26/12/17-A0190-0 17.532 52 0 100000 0 0 0 0 85118
ZGEB-BD-17/01/19-A0196-18 ZGEB-BD-17/01/19-A0196-18 ZGEB-BD-17/01/19-A0196-18 18 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-23/01/18-A0198-0 ZGEB-BL-23/01/18-A0198-0 ZGEB-BL-23/01/18-A0198-0 17.935 52 0 100000 0 0 0 0 84828
ZGEB-BD-31/01/20-A0202-18 ZGEB-BD-31/01/20-A0202-18 ZGEB-BD-31/01/20-A0202-18 18 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-14/02/19-A0208-18 ZGEB-BD-14/02/19-A0208-18 ZGEB-BD-14/02/19-A0208-18 18 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-23/11/17-A0212-0 ZGEB-BL-23/11/17-A0212-0 ZGEB-BL-23/11/17-A0212-0 17.911 39 0 100000 0 0 0 0 88186
ZGEB-BD-24/02/20-A0213-18 ZGEB-BD-24/02/20-A0213-18 ZGEB-BD-24/02/20-A0213-18 18 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-14/03/19-A0219-18 ZGEB-BD-14/03/19-A0219-18 ZGEB-BD-14/03/19-A0219-18 18 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-20/03/18-A0221-0 ZGEB-BL-20/03/18-A0221-0 ZGEB-BL-20/03/18-A0221-0 17.613 52 0 100000 0 0 0 0 85060
ZGEB-BL-26/12/17-A0224-0 ZGEB-BL-26/12/17-A0224-0 ZGEB-BL-26/12/17-A0224-0 17.642 39 0 100000 0 0 0 0 88343
ZGEB-BD-27/03/20-A0225-18 ZGEB-BD-27/03/20-A0225-18 ZGEB-BD-27/03/20-A0225-18 18 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-11/04/19-A0230-18 ZGEB-BD-11/04/19-A0230-18 ZGEB-BD-11/04/19-A0230-18 18 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-16/01/18-A0232-0 ZGEB-BL-16/01/18-A0232-0 ZGEB-BL-16/01/18-A0232-0 16.656 39 0 100000 0 0 0 0 88922
ZGEB-BL-24/04/18-A0235-0 ZGEB-BL-24/04/18-A0235-0 ZGEB-BL-24/04/18-A0235-0 16.081 52 0 100000 0 0 0 0 86179
ZGEB-BD-25/04/20-A0236-16.993 ZGEB-BD-25/04/20-A0236-16.993 ZGEB-BD-25/04/20-A0236-16.993 16.993 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-30/01/18-A0238-0 ZGEB-BL-30/01/18-A0238-0 ZGEB-BL-30/01/18-A0238-0 15.324 39 0 100000 0 0 0 0 89717
ZGEB-BL-08/05/18-A0241-0 ZGEB-BL-08/05/18-A0241-0 ZGEB-BL-08/05/18-A0241-0 14.67 52 0 100000 0 0 0 0 87237
ZGEB-BD-09/05/19-A0242-15.995 ZGEB-BD-09/05/19-A0242-15.995 ZGEB-BD-09/05/19-A0242-15.995 15.995 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-05/12/17-A0247-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0247-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0247-0 13.739 28 0 100000 0 0 0 0 93129
ZGEB-BD-22/05/20-A0248-15.87 ZGEB-BD-22/05/20-A0248-15.87 ZGEB-BD-22/05/20-A0248-15.87 15.87 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-27/02/18-A0250-0 ZGEB-BL-27/02/18-A0250-0 ZGEB-BL-27/02/18-A0250-0 13.524 39 0 100000 0 0 0 0 90814
ZGEB-BL-05/06/18-A0253-0 ZGEB-BL-05/06/18-A0253-0 ZGEB-BL-05/06/18-A0253-0 13.454 52 0 100000 0 0 0 0 88170
ZGEB-BD-06/06/19-A0254-15.49 ZGEB-BD-06/06/19-A0254-15.49 ZGEB-BD-06/06/19-A0254-15.49 15.49 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-13/03/18-A0256-0 ZGEB-BL-13/03/18-A0256-0 ZGEB-BL-13/03/18-A0256-0 13.088 39 0 100000 0 0 0 0 91084
ZGEB-BD-20/06/20-A0260-15.14 ZGEB-BD-20/06/20-A0260-15.14 ZGEB-BD-20/06/20-A0260-15.14 15.14 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-09/01/18-A0262-0 ZGEB-BL-09/01/18-A0262-0 ZGEB-BL-09/01/18-A0262-0 11.805 28 0 100000 0 0 0 0 94039
ZGEB-BD-04/07/19-A0266-14.82 ZGEB-BD-04/07/19-A0266-14.82 ZGEB-BD-04/07/19-A0266-14.82 14.82 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-04/04/18-A0267-10.3 ZGEB-BD-04/04/18-A0267-10.3 ZGEB-BD-04/04/18-A0267-10.3 10.3 39 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-26/01/18-A0270-0 ZGEB-BL-26/01/18-A0270-0 ZGEB-BL-26/01/18-A0270-0 11.833 28 0 100000 0 0 0 0 94025
ZGEB-BL-10/07/18-A0271-0 ZGEB-BL-10/07/18-A0271-0 ZGEB-BL-10/07/18-A0271-0 11.702 52 0 100000 0 0 0 0 89550
ZGEB-BD-18/07/20-A0275-15.14 ZGEB-BD-18/07/20-A0275-15.14 ZGEB-BD-18/07/20-A0275-15.14 15.14 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BD-17/04/18-A0276-12 ZGEB-BD-17/04/18-A0276-12 ZGEB-BD-17/04/18-A0276-12 12 39 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-24/07/18-A0278-0 ZGEB-BL-24/07/18-A0278-0 ZGEB-BL-24/07/18-A0278-0 11.625 52 0 100000 0 0 0 0 89611
ZGEB-BD-06/02/18-A0279-11.7 ZGEB-BD-06/02/18-A0279-11.7 ZGEB-BD-06/02/18-A0279-11.7 11.7 28 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-01/05/18-A0284-0 ZGEB-BL-01/05/18-A0284-0 ZGEB-BL-01/05/18-A0284-0 39 39 0 100000 0 0 0 0 91953
ZGEB-BD-01/08/19-A0285-13.745 ZGEB-BD-01/08/19-A0285-13.745 ZGEB-BD-01/08/19-A0285-13.745 13.745 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-20/02/18-A0288-0 ZGEB-BL-20/02/18-A0288-0 ZGEB-BL-20/02/18-A0288-0 11.84 28 0 100000 0 0 0 0 94022
ZGEB-BL-07/08/18-A0289-0 ZGEB-BL-07/08/18-A0289-0 ZGEB-BL-07/08/18-A0289-0 11.845 52 0 100000 0 0 0 0 89435
ZGEB-BL-07/11/17-A0293-0 ZGEB-BL-07/11/17-A0293-0 ZGEB-BL-07/11/17-A0293-0 11.745 12 0 100000 0 0 0 0 97368
ZGEB-BL-15/05/18-A0294-0 ZGEB-BL-15/05/18-A0294-0 ZGEB-BL-15/05/18-A0294-0 11.925 39 0 100000 0 0 0 0 91811
ZGEB-BD-15/08/20-A0295-14.5 ZGEB-BD-15/08/20-A0295-14.5 ZGEB-BD-15/08/20-A0295-14.5 14.5 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-06/03/18-A0298-0 ZGEB-BL-06/03/18-A0298-0 ZGEB-BL-06/03/18-A0298-0 11.925 28 0 100000 0 0 0 0 93982
ZGEB-BL-21/08/18-A0299-0 ZGEB-BL-21/08/18-A0299-0 ZGEB-BL-21/08/18-A0299-0 11.8 52 0 100000 0 0 0 0 89471
ZGEB-BL-21/11/17-A0303-0 ZGEB-BL-21/11/17-A0303-0 ZGEB-BL-21/11/17-A0303-0 11.82 12 0 100000 0 0 0 0 97352
ZGEB-BL-29/05/18-A0304-0 ZGEB-BL-29/05/18-A0304-0 ZGEB-BL-29/05/18-A0304-0 11.673 39 0 100000 0 0 0 0 91970
ZGEB-BD-29/08/19-A0305-14 ZGEB-BD-29/08/19-A0305-14 ZGEB-BD-29/08/19-A0305-14 14 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-20/03/18-A0308-0 ZGEB-BL-20/03/18-A0308-0 ZGEB-BL-20/03/18-A0308-0 11.805 28 0 100000 0 0 0 0 94039
ZGEB-BL-04/09/18-A0309-0 ZGEB-BL-04/09/18-A0309-0 ZGEB-BL-04/09/18-A0309-0 11.767 52 0 100000 0 0 0 0 89498
ZGEB-BL-05/12/17-A0313-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0313-0 ZGEB-BL-05/12/17-A0313-0 11.8 12 0 100000 0 0 0 0 97356
ZGEB-BL-12/06/18-A0314-0 ZGEB-BL-12/06/18-A0314-0 ZGEB-BL-12/06/18-A0314-0 11.635 39 0 100000 0 0 0 0 91994
ZGEB-BD-11/09/20-A0315-13.97 ZGEB-BD-11/09/20-A0315-13.97 ZGEB-BD-11/09/20-A0315-13.97 13.97 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-03/04/18-A0318-0 ZGEB-BL-03/04/18-A0318-0 ZGEB-BL-03/04/18-A0318-0 11.81 28 0 100000 0 0 0 0 94036
ZGEB-BL-18/09/18-A0319-0 ZGEB-BL-18/09/18-A0319-0 ZGEB-BL-18/09/18-A0319-0 11.78 52 0 100000 0 0 0 0 89487
ZGEB-BL-19/12/17-A0324-0 ZGEB-BL-19/12/17-A0324-0 ZGEB-BL-19/12/17-A0324-0 11.795 12 0 100000 0 0 0 0 97357
ZGEB-BL-26/06/18-A0325-0 ZGEB-BL-26/06/18-A0325-0 ZGEB-BL-26/06/18-A0325-0 11.625 39 0 100000 0 0 0 0 92001
ZGEB-BD-26/09/19-A0326-13.955 ZGEB-BD-26/09/19-A0326-13.955 ZGEB-BD-26/09/19-A0326-13.955 13.955 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-17/04/18-A0329-0 ZGEB-BL-17/04/18-A0329-0 ZGEB-BL-17/04/18-A0329-0 11.81 28 0 100000 0 0 0 0 94036
ZGEB-BL-02/10/18-A0330-0 ZGEB-BL-02/10/18-A0330-0 ZGEB-BL-02/10/18-A0330-0 11.8 52 0 100000 0 0 0 0 89471
ZGEB-BL-24/04/18-A0334-0 ZGEB-BL-24/04/18-A0334-0 ZGEB-BL-24/04/18-A0334-0 11.84 28 0 100000 0 0 0 0 94022
ZGEB-BL-10/07/18-A0335-0 ZGEB-BL-10/07/18-A0335-0 ZGEB-BL-10/07/18-A0335-0 11.776 39 0 100000 0 0 0 0 91905
ZGEB-BD-10/10/19-A0336-13.945 ZGEB-BD-10/10/19-A0336-13.945 ZGEB-BD-10/10/19-A0336-13.945 13.945 104 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-01/05/18-A0340-0 ZGEB-BL-01/05/18-A0340-0 ZGEB-BL-01/05/18-A0340-0 11.79 28 0 100000 0 0 0 0 94046
ZGEB-BL-16/10/18-A0341-0 ZGEB-BL-16/10/18-A0341-0 ZGEB-BL-16/10/18-A0341-0 11.755 52 0 100000 0 0 0 0 89507
ZGEB-BD-16/10/20-A0342-13.91 ZGEB-BD-16/10/20-A0342-13.91 ZGEB-BD-16/10/20-A0342-13.91 13.91 156 0 100000 0 0 0 0 100000
ZGEB-BL-08/05/18-A0346-0 ZGEB-BL-08/05/18-A0346-0 ZGEB-BL-08/05/18-A0346-0 11.805 28 0 100000 0 0 0 0 94039
ZGEB-BL-24/07/18-A0347-0 ZGEB-BL-24/07/18-A0347-0 ZGEB-BL-24/07/18-A0347-0 11.756 39 0 100000 0 0 0 0 91918
ZGEB-BD-24/10/19-A0348-13.955 ZGEB-BD-24/10/19-A0348-13.955 ZGEB-BD-24/10/19-A0348-13.955 13.955 104 0 100000 0 0 0 0 100000