Өнөөдөр 7 компанийн ханш өсөлттэй хаагдлаа


(BDSEC)- 2017/01/16. Өнөөдөр 25 ХК-ийн 13,2 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 27,186 ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. BDS индекс 0.00%-тай 2,770.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.20%-иар буурч 12,187.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна. BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Бэрх Уул /BEU/ 14.91% буурсан, Монноос /MNH/ 14.58% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ. Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан… Read more »

Өнөөдөр 7 компанийн ханш өсөлттэй хаагдлаа


(BDSEC)- 2017/01/16. Өнөөдөр 25 ХК-ийн 13,2 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 27,186 ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. BDS индекс 0.00%-тай 2,770.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.20%-иар буурч 12,187.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна. BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Бэрх Уул /BEU/ 14.91% буурсан, Монноос /MNH/ 14.58% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ. Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан… Read more »

Өнөөдөр 7 компанийн ханш өсөлттэй хаагдлаа


(BDSEC)- 2017/01/16. Өнөөдөр 25 ХК-ийн 13,2 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 27,186 ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. BDS индекс 0.00%-тай 2,770.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.20%-иар буурч 12,187.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна. BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Бэрх Уул /BEU/ 14.91% буурсан, Монноос /MNH/ 14.58% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ. Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан… Read more »

Өнөөдөр Засгийн газарын үнэт цаас 2догч зах зээл дээр 686,192,870.00 дүнгээр арилжигдлаа


(BDSEC)- 2016/10/10. Өнөөдөр 15 ХК-ийн 83,6 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 17,502 ширхэг хувьцаа Засгийн Газрын бонд 686,2 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 6,870 ширхэгээр тус тус арилжаалагдлаа. BDS индекс 0.00%-тай 2,778.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.19%-иар өсч 11,472.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна. BDS болон Топ-20 индексийн өсөлтөнд индексийн сагсанд багтах Хөх ган /HGN/ 5.81%… Read more »