Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт
APU 720.00 0.00%|APU 2.66 0.42%|LEN 1.41 2.07%|TUM 3.65 2.13%|ADU -13.64 -1.49%|GOV -0.42 -0.13%|MBW -1.28 -0.51%|AIC 8.40 1.23%|MND -5.00 -0.10%|ITL 0.18 0.20%|ADB -0.20 -0.25%|TTL 145.00 2.00%|SUL 2,000.00 1.60%|NEH 0.00 0.00%|JIV 140.00 8.98%|SUU -1.00 -0.47%|ATR -50.00 -0.08%|GHC 1,870.00 14.97%|BDS 1.00 0.12%|GTL 1,990.00 12.43%|BNG -20.00 -0.07%|TCK 0.00 0.00%|MIK 140.00 1.09%|JTB 1.00 1.43%|UBH 0.00 0.00%|RMC -1.70 -5.48%|TAH 60.00 0.43%|TEX 0.00 0.00%|VIK 119.67 14.95%|MIE 0.00 0.00%|HSR -60.00 -1.04%|DHU 0.00 0.00%|MMX 0.00 0.00%|EER 0.00 0.00%|MVO -80.00 -3.29%|SHV 94.00 4.59%|ADL 0.00 0.00%|MNP 15.07 2.84%|UID 19.00 3.95%|BEU 0.00 0.00%|MCH 0.00 0.00%|BUK -1.00 -0.29%|HRM 0.00 0.00%|ETR -18.00 -15.00%|

Хөрөнгө оруулалт

Эрхэм зорилго

Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн цогц үйлчилгээгээр дэмжих, олон улсын стандартад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч компани болох.

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилт шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийн зах зээлийн хандлага, хөрөнгө оруулагчдын сонирхол, аж ахуйн нэгжийн онцлогийг нарийн судалсны үндсэнд тухайн компанид тохирсон хөрөнгө оруулалт босгох оновчтой хувилбаруудыг санал болгон, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг.