Бондын санхүүжилт
Бондын санхүүжилт
HZB 0.00 0.00%|ZGE 0.00 0.00%|ZGE 0.00 0.00%|MBW 2.82 0.81%|GOV -100.00 -0.40%|ATR 0.00 0.00%|ZGE 0.00 0.00%|ERD -30.00 -5.00%|SUL 0.00 0.00%|APU 2.27 0.39%|HRM 0.00 0.00%|SHG 0.00 0.00%|SUU 4.31 2.01%|NEH 0.00 0.00%|BAN 0.00 0.00%|BNG -320.00 -1.13%|HSG 0.00 0.00%|LEN 1.25 1.84%|TAH 0.00 0.00%|TTL 50.00 0.61%|TCK 0.00 0.00%|BDL 0.00 0.00%|ITL -0.06 -0.05%|BDS 0.00 0.00%|UYN 0.00 0.00%|HBZ 0.00 0.00%|MNP 0.00 0.00%|TEE 0.00 0.00%|JLT 0.00 0.00%|JTB 0.00 0.00%|MMX 0.00 0.00%|MCH 0.00 0.00%|UID 28.99 6.29%|TEX 0.00 0.00%|HGN 3.31 4.32%|BHG 0.00 0.00%|NIE 0.00 0.00%|ATI 0.00 0.00%|ADL 0.00 0.00%|MIK 0.00 0.00%|MSH 0.00 0.00%|BHL 0.00 0.00%|DZG 0.00 0.00%|GTL 0.00 0.00%|MNH 0.00 0.00%|MIE 0.00 0.00%|ALI 0.00 0.00%|EAZ 0.00 0.00%|HBO 0.00 0.00%|AOI 0.00 0.00%|CHR 0.00 0.00%|EER 0.00 0.00%|MNS 0.00 0.00%|HSX 0.00 0.00%|HMK 0.00 0.00%|GTJ 0.00 0.00%|JIV -139.00 -8.69%|SIL 0.00 0.00%|HHN 0.00 0.00%|CMD 0.00 0.00%|RMC 0.00 0.00%|BUK 0.00 0.00%|MRX 0.00 0.00%|

Бондын санхүүжилт

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө оруулалт босгохдоо эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүжилтийн олон хувилбаруудыг компаниудад санал болгон ажилладаг. Үүнд:

 

Хаалттай бонд: Аль ч хэлбэрийн компани хаалттай бондыг гаргаж болох ба тодорхой тооны хөрөнгө оруулагчдад санал болгон арилжаална. Хаалттай бонд нь эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй эсхүл компанийн үнэт цаасанд хөрвөх нөхцөлтэй байж болно.

 

Нээлттэй бонд: Олон нийтэд санал болгон арилжаалдаг тул бүхий л төрлийн хөрөнгө оруулагчид бондоос худалдан авах боломжтой байна. Мөн хөрөнгө оруулагчид нээлттэй бондыг худалдан авсныхаа дараа бирж дээр /хоёрдогч зах зээлийн арилжаа/ хоорондоо арилжаалах боломжтой.

 

Хөрвөх үнэт цаас: Зээлтэй адил тодорхой хугацаа, хүүтэй байдаг бөгөөд хугацаа дуусмагц компанийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй өрийн хэрэгслийг хамруулж ойлгоно.

 

 

Пума групп ХХК
Үнэт цаасны тоо
0
Жаст Агро ХХК
Үнэт цаасны тоо
0
Монинжбар ХК
Үнэт цаасны тоо
0