M & A
M & A
INV 0.00 0.00%|ERD 101.09 14.44%|APU -6.66 -1.22%|UID 57.00 5.47%|AAR -3.00 -0.26%|TTL 15.00 0.27%|MBW 0.97 0.49%|GOV 0.98 0.51%|ADB -2.38 -3.69%|MND 0.00 0.00%|ITL -1.94 -2.54%|LEN -0.39 -1.20%|MNP 0.00 0.00%|MMX 251.00 9.85%|BAN -50.00 -5.26%|BUK 0.68 0.17%|AMT 30.00 7.14%|NEH 0.00 0.00%|SUU 1.21 0.59%|LNB 0.00 0.00%|SUL 9,950.00 14.21%|UYN 86.00 14.48%|TUM 3.42 2.37%|MFC 0.00 0.00%|

M & A

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь М&А хэлцэл буюу компанийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Бид Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болох “Шарын Гол” ХК болон “Нако Түлш” ХК хоорондын М&А хэлцэлд хамтран ажилласан. Ингэснээр цаашид тухайн компанийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх бололцоог бүрдүүлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд