M & A
M & A
AAR 88.00 5.37%|LEN -0.26 -0.80%|APU -3.50 -0.58%|TUM 1.56 0.94%|XOC -1.00 -0.93%|BOD -0.94 -0.75%|ITL -3.30 -4.02%|ADU -37.51 -5.88%|MBW -0.93 -0.55%|AIC 2.89 0.39%|ADB 0.16 0.21%|GOV -0.87 -0.41%|MFC -0.33 -0.49%|MND -0.15 -0.31%|TTL 0.00 0.00%|RMC -1.29 -5.67%|UID -9.00 -0.71%|SUU -0.01 -0.00%|NEH 0.32 2.21%|SHG 0.43 0.06%|MIK -100.00 -0.82%|HRM 0.99 0.77%|OLL -4.48 -14.93%|MNP 2.00 0.30%|LNB -0.80 -0.79%|SHV -294.00 -14.71%|ERD -41.21 -4.31%|ERS 1,850.00 14.62%|MRX -3.00 -10.71%|UYN 50.00 11.11%|MVO -140.00 -10.85%|GTJ 0.00 0.00%|ETR -5.00 -3.57%|JTB -0.32 -0.38%|HGN 4.99 7.68%|BUN 199.00 14.97%|INV 4.00 0.14%|

M & A

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь М&А хэлцэл буюу компанийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Бид Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болох “Шарын Гол” ХК болон “Нако Түлш” ХК хоорондын М&А хэлцэлд хамтран ажилласан. Ингэснээр цаашид тухайн компанийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх бололцоог бүрдүүлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд