M & A
M & A
ADB -0.01 -0.02%|AAR -21.00 -1.53%|AIC 0.00 0.00%|BOD 1.44 1.27%|APU 4.37 0.77%|MND 0.23 0.53%|XOC -2.62 -2.29%|TTL 40.00 0.70%|AMT -20.00 -4.55%|BUK -21.88 -5.08%|LEN -0.57 -1.90%|MMX 67.00 2.31%|GOV 0.27 0.14%|DAR 4.00 0.14%|BDS 2.00 0.23%|ITL -0.69 -0.90%|MBW -4.03 -2.13%|LNB 0.00 0.00%|ERD -33.18 -3.75%|MIB 0.80 0.90%|INV 14.00 0.48%|NUR 0.00 0.00%|MNP 26.72 4.68%|BNG 660.00 2.36%|EER 0.00 0.00%|TUM 3.33 2.21%|HGN 0.06 0.08%|SUU 0.00 0.00%|MFC 0.00 0.00%|NEH -0.07 -0.47%|TCK 300.00 1.91%|ONH 0.00 0.00%|

M & A

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь М&А хэлцэл буюу компанийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Бид Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болох “Шарын Гол” ХК болон “Нако Түлш” ХК хоорондын М&А хэлцэлд хамтран ажилласан. Ингэснээр цаашид тухайн компанийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх бололцоог бүрдүүлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд