M & A
M & A
APU 8.50 1.60%|LEN 1.01 3.06%|AAR 4.00 0.26%|SUL 8,550.00 13.15%|MND -0.13 -0.29%|TTL -135.00 -2.53%|GOV 5.87 3.56%|TUM 0.55 0.38%|MFC 0.00 0.00%|INV 0.00 0.00%|GTL -2,400.00 -11.76%|ADB 0.00 0.00%|BTG 0.00 0.00%|AIC 1.00 0.14%|SUU -0.83 -0.44%|ITL 2.00 2.67%|

M & A

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь М&А хэлцэл буюу компанийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Бид Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болох “Шарын Гол” ХК болон “Нако Түлш” ХК хоорондын М&А хэлцэлд хамтран ажилласан. Ингэснээр цаашид тухайн компанийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх бололцоог бүрдүүлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд