M & A
M & A
INV 17.00 0.94%|LEN -1.13 -1.86%|AIC 11.16 1.83%|APU 1.14 0.20%|MBW 0.00 0.00%|ADB 1.73 2.56%|GOV 0.17 0.06%|MFC 0.13 0.18%|TTL 55.00 0.81%|TUM 1.50 0.93%|MIE 0.00 0.00%|MND -10.00 -0.20%|SUU 0.00 0.00%|MNP -6.16 -1.04%|HBO -5.00 -10.64%|HGN -2.71 -3.24%|MIK 0.00 0.00%|BDS 18.80 2.36%|ADU 40.33 5.96%|TSA 0.00 0.00%|ITL 4.63 5.79%|DRU 0.00 0.00%|UID -11.47 -2.31%|MMX -22.00 -0.83%|ERD 9.00 1.91%|JTB 6.50 10.00%|ORD -71.00 -4.38%|

M & A

БиДиСЕК үнэт цаасны компани нь М&А хэлцэл буюу компанийн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Бид Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд болох “Шарын Гол” ХК болон “Нако Түлш” ХК хоорондын М&А хэлцэлд хамтран ажилласан. Ингэснээр цаашид тухайн компанийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ нэмэгдэх, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх бололцоог бүрдүүлсэн.

Бидний гүйцэтгэсэн төслүүд