ЭРДЭНЭ РЕСУРС-Д ЭРИК СПРОТТ $15 САЯ КАНАД ДОЛЛАРЫН ХѲРѲНГѲ ОРУУЛЖ, НИЙТ $20 САЯ КАНАД ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН БАГЦЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА


Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь нийт хаалттай санхүүжилтийн хүрээнд $20 сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлж байгаа бѳгѳѳд ноён Эрик Спротт $15 сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулж, санхүүжилтийн багцын тэргүүн захиалагч болсныг дуулгахад таатай байна. Энэхүү санхүүжилтийн тэргүүн зѳвлѳхѳѳр Paradigm Capital, хамтрагч санхүүгийн зѳвлѳхѳѳр Haywood Securities ажиллалаа. Дэлгэрэнгүй… Цааш унших »

ЭРДЭНЭ РЕСУРС НЬ БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ТЭЗҮ-Г ТАНИЛЦУУЛЛАА


Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн (TSX:ERD | MSE:ERDN)  нь Монгол  улсын  баруун  ѳмнѳд  хэсэгт  орших  ѳѳрийн  100%  эзэмшлийн  ѳндѳр  агуулга  бүхий  илээр  олборлох боломжтой Хѳндий Алтны Тѳслийн хараат бус эцсийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийн үр дүнг танилцууллаа. Баян Хөндийд 3.16 г/т дундаж алтны агуулга бүхий 521,000 унц баттай болон бодитой геологийн нѳѳц, мѳн 3.71 г/т дундаж алтны… Цааш унших »

Эрдэнэ Ресурсийн ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулах цахим хурал


Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулахад бэлэн боллоо. 7-р сарын 21-нд Улаанбаатарын цагаар 22 цагт ТЭЗҮ-ийн үр дүнг танилцуулах цахим хуралд энд дарж оролцохыг урьж байна. Цахим хурал англи хэл дээр явагдана.

Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн талбайд ѳндѳр агуулга бүхий гурван шинэ бүсийг тодорхойллоо.


“ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН” ХАЙГУУЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЛЭЭ “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” (MSE:ERDN) нь Хөндий алтны төслийн талбайд өндөр агуулга бүхий гурван шинэ бүсийг илрүүлсэн тухай мэдээллээ. Энэхүү мэдээлэлд дараах онцлох мэдээллүүдийг тусгажээ. Үүнд: 2020 оны 2-р улирлын хайгуулын хѳтѳлбѳрѳѳр зүүн ѳмнѳд Мидфийлд, баруун ѳмнѳд Страйкер болон Хар Морь талбайнуудад газрын дѳт гүнд, алтны өндөр агуулга бүхий дээжүүдийг… Цааш унших »

"ДАРХАН НЭХИЙ" ХК-ИЙН нэгж хувьцааг 1000 хуваахаар шийдвэрлэж ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ хуваах хүртэл түр ЗОГСООЛОО.


“Дархан нэхий” ХК-ийн 2019 оны 3- дугаар сарын 21-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн нэгж хувьцааг 1000 хуваахаар шийдвэрлэж, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлсэн бөгөөд СЗХ-ны 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар уг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн тул Хорооны улсын байцаагчийн 2020 оны 7-р сарын 08-ны өдрийн 96 тоот… Цааш унших »

ҮНЭТ ЦААСНЫ БҮРТГЭЛИЙН АНГИЛАЛ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ


Монголын хөрөнгийн биржийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 20 дугаар зүйлийн 20.2-д заасныг үндэслэн гаргасан гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 07-р сарын 07-ны өдрийн А/51 тоот тушаалын дагуу бүртгэлтэй хувьцаат компанийн үнэт цаасны ангиллыг шинэчлэн тогтоолоо. МХБ-ийн бүртгэлтэй компаниудаас үйл ажиллагаа, ашиг орлого, арилжааны идэвх, компанийн засаглалаараа тэргүүлэгч компаниудыг хамруулсан I дүгээр ангилалд “Түмэн шувуут” ХК, Монос… Цааш унших »

ЭРДЭНЭ РЕСУРС БАЯН ХѲНДИЙН ШИНЭ БҮСЭД АЛТНЫ АГУУЛГА БҮХИЙ 15 МЕТРИЙН ИНТЕРВАЛ ОГТОЛЛОО


Мидфийлдийн зүүн өмнөд хэсэгт шинэ бүс илрүүллээ. Үүнд 5.5 метрийн зузаантай 126 г/т алтны агуулгатай, түүндээ 1 метрийн зузаантай 582 г/т интервал агуулж байгааг өрөмдлөгөөр тогтоов. Энэ цооногоос хойш 40 метрт орших хоёр дахь цооногт 15 метрийн зузаантай 26 г/т, түүндээ 1 метрийн 338 г/т алтны агуулга илэрлээ. Энэхүү ѳндѳр агуулгатай бүс нь ѳнѳѳгийн ил… Цааш унших »

"СҮҮ" ХК нэмж үнэт цаас гаргахаар боллоо.


Монгол улсын ууган үйлдвэр, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбараа 62 дахь жилдээ манлайлан хөгжүүлж буй “Сүү” ХК хөрөнгийн зах зээл дээр нэмэлт хувьцаа гаргах зөвшөөрлөө 2020 оны 6-р сарын 29-ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хүлээн авлаа. МХБ-ийн хувьцааны нэгдүгээр ангилалд бүртгэлтэй “Сүү” ХК компани /MSE:SUU/ хөрөнгө оруулагчдад компанийнхаа 19.9%-тай тэнцэх хэмжээний, 218 төгрөгийн нэгж үнэлгээтэй, 85,589,000… Цааш унших »

ЭРДЭНЭ РЕСУРС НЬ БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСЛИЙН ѲРѲМДЛѲГИЙН ХѲТѲЛБѲРИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛЖ, МИДФИЙЛД БҮСИЙН ХҮДРИЙН БИЕТЭЭС ЗҮҮН ЗҮГТ ГАДАРГУУГААС ДѲТ ГҮНД АЛТНЫ ШИНЭ БҮСИЙГ НЭЭН ИЛРҮҮЛЛЭЭ


Халифакс хот, Нова Скошиа муж 2020.06.18 Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани”) нь ѳѳрийн 100% эзэмшлийн Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд эхлүүлсэн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийн тухай мэдээлэл хүргэж байна. Эрдэнэ Ресурсийн ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли хэлэхдээ: “Одоогийн гүйцэтгэж буй ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрт ажлаар бид Мидфийлд бүсийн хүдрийн гол биетээс… Цааш унших »

Монголын финтек салбарын анхны нээлттэй бондыг “ЛэндМН ББСБ” ХК гаргахаар боллоо.


Монголын финтек салбарын тэргүүлэгч компани “ЛэндМН ББСБ” ХК хөрөнгийн зах зээлд нээлттэй арилжаалагдах “ЛЭНДМН БОНД”-ыг гаргах зөвшөөрлөө Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос авлаа. Энэхүү бонд нь Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр финтек компанийн гаргаж буй анхны нээлттэй бонд юм. “ЛэндМН ББСБ” ХК нь санхүүгийн хүртээмжтэй байдлыг технологийн тусламжтайгаар нэмэгдүүлэх цоо шинэ финтек шийдэл буюу гар утастай хүн… Цааш унших »


Page 4 of 90« First...23456...102030...Last »