Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
APU 22.97 4.01%|HBO -5.45 -14.17%|AIC -4.37 -0.58%|LEN -1.91 -2.73%|MND 64.00 1.32%|TTL 50.00 0.75%|JIV -45.00 -2.53%|ITL -4.00 -3.67%|HRM 0.00 0.00%|MNP -23.98 -4.06%|BDL 95.00 1.48%|TCK 20.00 0.10%|ETR 10.00 10.00%|MBW -10.00 -3.45%|MIB -7.00 -7.78%|UID 7.50 1.67%|SUL -300.00 -0.29%|SHG -10.00 -0.55%|SUU 0.79 0.36%|UYN 0.00 0.00%|ADU -40.00 -3.51%|MMX 0.00 0.00%|
    2018-12-10 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.