Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
APU -4.11 -0.72%|GOV 40.00 0.13%|ERD -11.30 -1.81%|ADU 92.00 14.60%|TCK -1,000.00 -4.76%|MBW -0.74 -0.22%|LEN -0.43 -0.64%|MMX 0.00 0.00%|HRM -2.00 -1.33%|BNG 220.00 0.79%|GTL 1,500.00 7.50%|SUU -3.45 -1.63%|SHG 0.00 0.00%|TTL -100.00 -1.28%|JIV -8.00 -0.49%|EER 48.00 1.37%|UID -14.98 -3.00%|BLC -96.00 -6.02%|MNP 5.00 0.91%|
    2018-09-23 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.