Улсын Их Дэлгүүр ХК (UID:MSE) судалгаа

UID

Улсын Их Дэлгүүр ХК-ийн (УИД) жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (СЗХ) шүүхэд нэхэмжлэл гаргасантай холбогдуулан бид УИД ХК дээр судалгаа хийж, компанийн хувьцааны ханш 1 жилийн дотор 2,000 төгрөгт хүрэх боломжтой гэж үзлээ. СЗХ-ны шүүхийн нэхэмжлэл амжилтгүй болсон ч, энэхүү үйл явдал нь УИД-ийг илүү хараат бус, нээлттэй компани болгох болов уу гэсэн хүлээлт бидэнд байна.

дэлгэрэнгүй